Strona główna

Strona główna

Podstawa prawną działania Inspekcji:Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakosci handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 669) i przepisy wykonawcze ,
• Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
• Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
• Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740),
• Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539 z późń. zm)
• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 231, poz. 1702) i przepisy wykonawcze,
• Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011r. Nr 145, poz. 868.) i przepisy wykonawcze,
• Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. nr 120 poz. 690) i przepisy wykonawcze,
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975) i przepisy wykonawcze,
• Ustawa z dnia 30 czerwca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
• Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków  spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 137, poz. 861, z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz.U. 2008 r., Nr 3 poz. 16).

metryczka


Wytworzył: Administrator (21 grudnia 2006)
Opublikował: Administrator (21 grudnia 2006, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Jerzy Dąbrowski (17 września 2014, 09:16:13)
Zmieniono: Aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 91502