Informacja


Obowiązki handlowców owoców i warzyw
Handlowcy przekazują wojewódzkiemu inspektorowi JHARS informacje o:
ich nazwie i adresie, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, wyrażonej w kilogramach ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w rozbiciu na gatunki oraz obrót hurtowy i detaliczny, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.
Z obowiązku przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi JHARS ww. informacji, zwolnieni są handlowcy, którzy:
w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu lub dokonali przewozu świeżych owoców lub warzyw w ilości nieprzekraczającej 100 tys. kilogramów.
Przepisy omawianego rozporządzenia stosuje się również w odniesieniu do handlowców nie mających siedziby, ani nie zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzają do obrotu lub dokonują przewozu świeżych owoców lub warzyw na tym terytorium.

Przepisy Unii Europejskiej na rynku owoców i warzyw

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. L 299z16.11.2007, str. 1—149 – z późn. zm.),
Przepisy krajowe na rynku owoców i warzyw
Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. 2008 r. Nr 11, poz. 70 – z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach (Dz. U. Nr 129 poz. 1083).

W związku z powyższym, handlowcy, którzy są zobowiązani do przestrzegania wymagań jakości handlowej oraz w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu lub dokonali przewozu świeżych owoców i warzyw w ilości większej niż 100 tys. kilogramów, zobowiązani są wypełnić poniższe zgłoszenie przedsiębiorców prowadzących obrót w zakresie świeżych owoców i warzyw
Zgłoszenie przedsiębiorców prowadzących obrót w zakresie świeżych owoców
i warzyw należy przesłać na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz.
W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt:
Jerzy Dąbrowski
Wydział Nadzoru
tel. 052-322-87-10 (w.18), fax 052-322-47-26, jw.dabrowski@ijhars.gov.pl

plik do pobrania:

WIJHARS Bydgoszcz owoce warzywa Formularz przekazania informacji.xls (56kB) excel

metryczka


Wytworzył: Justyna Konczewska (18 lipca 2007)
Opublikował: Justyna Konczewska (18 lipca 2007, 11:58:56)

Ostatnia zmiana: Jerzy Dąbrowski Kierownik Wydziału Nadzoru (2 sierpnia 2018, 10:25:10)
Zmieniono: zmiana formularza

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9420