Informacja


Kontrola jakości świeżych owoców i warzyw jest regulowana
Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")
Świeże owoce i warzywa zanim zostaną dopuszczone do wolnego obrotu muszą zostać poddane kontroli na ich zgodność z normami handlowymi określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej.
Kontroli zgodności dokonuje się po zgłoszeniu przez przedsiębiorcę.
Tryb kontroli został określony w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji UE  nr 543/2011
z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw

Kontrola jest przeprowadzona dla każdej partii.
Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor sporządza:
- świadectwo zgodności – jeśli jakość towaru jest zgodna z obowiązującą normą handlową,
- świadectwo przeznaczenia do celów przetwórczych – jeśli towar jest przeznaczony do przetwórstwa,
- protokół niezgodności – jeśli jakość towaru jest niezgodna z obowiązującą normą handlową.
Towary, dla których został wystawiony „Protokół niezgodności” nie mogą być przewożone bez zgody wojewódzkiego inspektora, który ten dokument wystawił.
Owoce i warzywa świeże mogą być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów celnych pod warunkiem, że:
- towarzyszy im świadectwo zgodności wydane przez inspektora wojewódzkiego inspektoratu JHARS, lub
- towarzyszy im świadectwo przeznaczenie do celów przetwórczych, lub
- towarzyszy im świadectwo wydane przez oficjalną służbę uznanego państwa trzeciego, lub
- wojewódzki inspektor poinformował władze celne, że dane partie przeszły procedurę wystawiania jednego z ww. świadectw.

Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzanych z krajów trzecich należy przekazać na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz.
Zgłoszenie, o którym mowa, może być przekazane faksem.

Wnioski i zgłoszenia do pobrania w zakładce "wzory dokumentów"

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt:
Waldemar Sieńko
Wydział Kontroli
tel./fax 052-322-48-11 w.20


metryczka


Wytworzył: Justyna Konczewska (18 lipca 2007)
Opublikował: Justyna Konczewska (18 lipca 2007, 12:04:32)

Ostatnia zmiana: Jerzy Dąbrowski (30 lipca 2014, 14:32:13)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9128