Majątek

2020 r.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy posiada majątek o łącznej wartości brutto 1.737.067,04zł (stan na 31.12.2019 r.)

W jego skład wchodzą:

I.  Środki trwałe (konto 011) – wartość brutto– 1.102.208,48zł
Grupa 0 – grunty- 60.603,45
Grupa I  - budynki i lokale –589.469,64 zł
Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 31.528,34 zł
Grupa VII - środki transportu –381.600,50zł
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 39.006,55zł

II.  Pozostałe środki trwałe (konto 013) –624.324,23zł

III. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) -  10.534,33 zł

2019 r.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy posiada majątek o łącznej wartości brutto 1.686.889,27zł (stan na 31.12.2018 r.)

W jego skład wchodzą:

I.  Środki trwałe (konto 011) – wartość brutto– 1 090 851.36zł
Grupa 0 – grunty- 60.603,45
Grupa I  - budynki i lokale –589.469,64 zł
Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 31.528,34 zł
Grupa VII - środki transportu –370.243,38zł
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 39.006,55zł

II.  Pozostałe środki trwałe (konto 013) –585.503,58zł

III. Wartości niematerialne i prawne (konto 020)–  10.534,33 zł
 
2018

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy posiada majątek o łącznej wartości brutto 1.673.698,07 zł (stan na 31.12.2017 r.)

W jego skład wchodzą:

I.  Środki trwałe (konto 011) – wartość – 1.090.851,36 zł
Grupa 0 – grunty- 60.603,45
Grupa I  - budynki i lokale –589.469,64 zł
Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 31.528,34 zł
Grupa VII - środki transportu –370.243,38 zł
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 39.006,55 zł

II.  Pozostałe środki trwałe (konto 013) –572.312,38 zł

III. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - wartość –  10.534,33 zł2017

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy posiada majątek o łącznej wartości brutto 1.601.944,54 zł (stan na 31.12.2016 r.)

W jego skład wchodzą:

I.  Środki trwałe (konto 011) – wartość – 1.040.738,91 zł
Grupa 0 – grunty- wartość – 60.603,45Grupa I  - budynki i lokale - wartość – 584.531,19 złGrupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - wartość – 31.528,34 złGrupa VII - środki transportu - wartość – 325.069,38 zł Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - wartość – 39.006,55 zł
II.  Pozostałe środki trwałe (konto 013) - wartość –  551.245,30 zł
III. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - wartość –  9.960,33 zł
 
2016

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy posiada majątek o łącznej wartości brutto 1.566.679,35 zł (stan na 31.12.2015 r.)

W jego skład wchodzą:

I.  Środki trwałe (konto 011) – wartość – 992.025,53 zł
Grupa 0 – grunty- wartość – 60.603,45Grupa I  - budynki i lokale - wartość – 584.531,19 złGrupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - wartość – 31.528,34 złGrupa VII - środki transportu - wartość – 276.356,00 złGrupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - wartość – 39.006,55 zł
II.  Pozostałe środki trwałe (konto 013) - wartość –  565.841,49 zł
III. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - wartość –  8.812,33 zł
 

2015
INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU
majątek zużyty.pdf (383kB) pdf

2014
INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
INFORMACJA ZUŻYTY SKŁADNIK MAJĄTKU RUCHOMEGO.pdf (369kB) pdf2013
INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
ZUŻYTY SKŁADNIK MAJĄTKU.pdf (431kB) pdf


2012
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy posiada majątek o łącznej wartości brutto 1284.183,06 zł (stan na 31.12.2012 r.)

W jego skład wchodzą:

I.  Środki trwałe (konto 011) – wartość – 950.244,28 zł
Grupa 0 – grunty- wartość – 60.274,76Grupa I  - budynki i lokale - wartość – 584.531,19 zł Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - wartość – 50.554,45 zł Grupa VII - środki transportu - wartość – 212.069,99 złGrupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - wartość – 42.813,89 zł
II.  Pozostałe środki trwałe (konto 013) - wartość –  329.811,38 zł
III. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - wartość –  4.127,40 zł
 

2011

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy posiada majątek o łącznej wartości brutto 702.162,55 zł (stan na 31.12.2011 r.)

W jego skład wchodzą:

I.  Środki trwałe (konto 011) – wartość – 350.696,59 zł
Grupa I  - budynki i lokale - wartość – 60.276,48 złGrupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - wartość – 66.292,79 złGrupa VII - środki transportu - wartość – 212.069,99 złGrupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - wartość – 12.057,33 zł
II.  Pozostałe środki trwałe (konto 013) - wartość – 350.998,56 zł
III. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - wartość – 467,40 zł
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Wiśniewska (22 lutego 2012)
Opublikował: (22 lutego 2012, 07:56:04)

Ostatnia zmiana: Jerzy Dąbrowski Kierownik Wydziału Nadzoru (30 kwietnia 2020, 08:12:40)
Zmieniono: zmiana kolejności informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6842