Zasady obejmowania patronatem honorowym

Zasady obejmowania patronatem honorowym przez Głównego Inspektora JHARS1.

1. Główny Inspektor JHARS obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce ściśle związanej z zakresem działalności Inspekcji JHARS oraz o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
2. Patronat honorowy jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy.
3. Przyznany patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji osobistego udziału Głównego Inspektora oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego Głównego Inspektoratu JHARS.
4. Patronat honorowy nie może być przyznany przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, reklamowym lub lobbystycznym.
5. Główny Inspektor JHARS może odmówić przyznania patronatu honorowego bez podania przyczyny.
6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.
7. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym Głównego Inspektora JHARS. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program i/lub regulamin przedsięwzięcia.
8. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
9. Rozpatrywane są wyłącznie prośby zawierające wypełniony wniosek.
10. O decyzji wnioskodawca jest powiadamiany w formie pisemnej.
11. W przypadku objęcia patronatem honorowym przedsięwzięcia organizatorom udostępniany jest logotyp IJHARS.
Wniosek_patronat_honorowy.doc (42kB) word
Szczegółowych informacji udziela: Izabela Zdrojewska –samodzielne stanowisko ds. mediów, (22) 623 29 22, izdrojewska@ijhars.gov.pl
metryczka


Wytworzył: Jerzy Dąbrowski (21 lipca 2016)
Opublikował: Jerzy Dąbrowski (21 lipca 2016, 14:00:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1178