Sprawozdanie finansowe WIJHARS w Bydgoszczy za 2019 rok

Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej stanowiące wydruk z Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

Sprawozdanie finansowe WIJHARS w Bydgoszczy za 2019 rok.pdf (5817kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Wiśnieewsk (30 marca 2020)
Opublikował: Jerzy Dąbrowski Kierownik Wydziału Nadzoru (7 kwietnia 2020, 10:22:09)

Ostatnia zmiana: Jerzy Dąbrowski Kierownik Wydziału Nadzoru (7 kwietnia 2020, 11:28:46)
Zmieniono: dodano opis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 54