Oświadczenie w sprawie dostępności


Kujawsko Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.848 z dnia 2019.05.08) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/
W związku z brakiem możliwości dostosowania do wymogów powyższej ustawy, obecna strona BIP  będzie działać do czasu przeniesienia danych do nowej aplikacji. Została przygotowana nowa strona w której będziemy się starać o spełnienie wymagania wszystkich korzystających osób niezależnie od indywidualnych potrzeb. Obecnie jesteśmy na etapie formatowania tej aplikacji i przenoszenia do niej danych. Po zakończeniu tego procesu przeniesiemy nową stronę BIP pod obecny adres.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez WIJHARS w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: Waldemar Sieńko (31 marca 2020)
Opublikował: Jerzy Dąbrowski Kierownik Wydziału Nadzoru (31 marca 2020, 10:20:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131