Statut prawny

Status prawny działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych wynika z Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. “o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych” (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577)

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:
  1. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej "Głównym Inspektorem",
  2. wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
W rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji, organem właściwym jest wojewódzki inspektor, a organem wyższego stopnia – Główny Inspektor.

metryczka


Wytworzył: WIJHIARS Bydgoszcz (21 grudnia 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (21 grudnia 2006, 12:47:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7509