Majątek WIJHARS

Majątek WIJHARS

Majątek

2020 r.Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy posiada majątek o łącznej wartości brutto 1.737.067,04zł (stan na 31.12.2019 r.) W jego skład wchodzą: I.  Środki trwałe (konto [...]

metryczka