W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Plan Działalności na Rok 2021

Wersja strony w formacie XML

Plan Działalności na rok 2021 Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Kontrole Jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, realizowane w 2021 roku na różnych etapach obrotu artykułami rolno-spożywczymi (w detalu, u producentów i w gastronomii), skoncentrowane będą na:

 • wykrywaniu zafałszowań artykułów rolno-spożywczych w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych
 • wykrywaniu zafałszowań artykułów rolno-spożywczych oraz pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych znajdujących się w obrocie detalicznym poprzez sprawdzenie prawidłowości i rzetelności  ich oznakowania
 • sprawdzenie czy artykuły rolno-spożywcze, spełniają wymagania określone 
  w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wynikające z oznakowania na opakowaniu, a także deklaracji producenta
 • sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu i prawidłowego oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Każda kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym kontrola prawidłowości znakowania  wybranych grup artykułów rolno-spożywczych, obejmuje również sprawdzenie, czy znakowanie produktów nie sugeruje, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi oraz czy nie wykorzystują bezprawnie renomy zarejestrowanych nazw produktów rolnych i środków spożywczych, jako chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS).  W 2021 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie realizować następujące kontrole:

 • kontrole obejmujące wszystkie aspekty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tj. ocenę organoleptyczną, badania fizykochemiczne, prawidłowość oznakowania na etapie obrotu detalicznego i produkcji
 • kontrole ukierunkowane głównie na prawidłowość znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych sprzedawanych konsumentowi finalnemu luzem (bez opakowania) na etapie obrotu detalicznego
 • kontrole obejmujące wszystkie aspekty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tj. ocenę organoleptyczną, badania fizykochemiczne, prawidłowość oznakowania na etapie produkcji
 • kontrole obejmujące wszystkie aspekty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, tj. ocenę organoleptyczną, badania fizykochemiczne, prawidłowość oznakowania w gastronomii
 • kontrole wprowadzania do obrotu i znakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • kontrole pasz znajdujących się w obrocie detalicznym, przeznaczonych dla zwierząt domowych
 • kontrole obligatoryjne (związane z nadzorem nad prawidłową klasyfikacją  i oceną rzeczoznawców w zakresie mięsa wołowego i wieprzowego w systemie EUROP; kontrole obligatoryjne dotyczące prawidłowości przekazywania danych rynkowych dotyczących wołowiny; kontrole warunków wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy; zadania związane z potwierdzaniem pochodzenia mięsa wołowego z dorosłych osobników płci męskiej; działania związane ze zwalnianiem podmiotów z obowiązku znakowania jaj przeznaczonych bezpośrednio do przetwórstwa spożywczego; zadania związane z nadzorem w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego i jaj; kontrola jakości handlowej oliwy z oliwek; kontrole dotyczące świeżych warzyw i owoców, wyrobów winiarskich, produktów ekologicznych, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów, w których zostały określone dodatkowe kompetencje Inspekcji IJHARS; kontrole w ramach nadzoru nad jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym i produkcją ekologiczną oraz kontrole jakości handlowej mające m.in. na celu wyeliminowanie z obrotu konwencjonalnych artykułów- rolno-spożywczych, których oznakowanie może sugerować, że zostały one wytworzone ekologiczną metodą produkcji; kontrole ex-post; kontrole importowanych artykułów rolno-spożywczych, w tym produktów ekologicznych; kontrole doraźne w przypadku sygnałów
  o nieprawidłowościach dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub w zakresie przepisów o rolnictwie ekologicznym).

Niezwykle istotne, zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemicznej kraju jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy poprzez efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zgodną z wymaganiami prawa obsługę finansową oraz kancelaryjno – administracyjną
 i sprawozdawczą Urzędu.

Wybrane cele działalności WIJHARS na rok 2021 przedstawiono
w tabeli nr 1.

Tabela 1. Wybrane cele Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy.

Lp. Cel Mierniki wykonania zadań
(opis i wartość)
Zadanie służące realizacji celu
1. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno - spożywczych

Odsetek liczby uchylonych 
i umorzonych decyzji 
przez Głównego Inspektora 
( z wyłączeniem decyzji uchylonych na podstawie art.40a ust. 5c ustawy o jhars) w stosunku do liczby wydanych decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora na dzień 31 grudnia
nie więcej niż 5%

Odsetek liczby zaleceń pokontrolnych wykonanych w całości w terminie w odniesieniu do liczby wszystkich zaleceń pokontrolnych, które powinny być zrealizowane w danym roku kontrolnym
co najmniej 100%

Odsetek liczby skontrolowanych podmiotów (z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw) w stosunku do liczby podmiotów ujętych w Programach kontroli
100%

Odsetek liczby pobranych (z uwzględnieniem odstępstw) w stosunku do liczby próbek ujętych w Programach kontroli
100%

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych i środków produkcji
2. Ochrona praw konsumentów Liczba wniosków rozpatrzonych w terminie kpa do wniosków rozpatrzonych ogółem
100%
Zarządzanie jakością
3. Zapewnienie prawidłowego  zaplanowania  dochodów i wydatków, oraz  racjonalne  wykorzystanie  zaplanowanych środków  w Budżecie Inspektoratu Stosunek wydatków zrealizowanych do zaplanowanych 
100 %
Opracowanie planu finansowego budżetu i jego realizacja - działania w budżecie zadaniowym
4. Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez nabór odpowiednich kandydatów, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zespołu pracowników, którzy zapewniają pełną realizacje zadań  Inspekcji

Średnia z oceny skuteczności przeprowadzonych szkoleń    
co najmniej 70% pozytywna lub wysoka

Liczba szkoleń zrealizowanych / liczba szkoleń zaplanowanych      
co najmniej 80%

Liczba pracowników objętych szkoleniem / średnioroczna liczba pracowników 
co najmniej 80%

Poziom fluktuacji kadr –liczba osób, które odeszły z pracy z wyłączeniem przejścia na emeryturę  w stosunku do średniorocznej liczby zatrudnienia 
co najwyżej 15%

Liczba negatywnych ocen członków korpusu służby cywilnej (pierwszych i okresowych)/ liczba wszystkich ocen przeprowadzonych w danym roku
0%

Zarządzanie zasobami ludzkimi
5. Działanie zgodnie z obowiązującym prawem

Liczba uzasadnionych skarg na działalność IJHARS

nie większa niż 5

Zarządzanie jakością

6.
Zapewnienie ciągłości działania Inspektoratu w trakcie epidemii  Stosunek liczby dni pracy w Inspektoracie/liczby dni roboczych
100%
Zarządzanie sytuacją kryzysową/zarządzanie zasobami ludzkimi
Bydgoszcz, dnia grudnia 2020 r.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane