W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


ocena jakości handlowej

Wersja strony w formacie XML

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonywana jest na pisemny wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. 

Ocena jakości handlowej polega na sprawdzeniu, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Przez zapis "deklarowane przez producenta" rozumie się informacje deklarowane na opakowaniu, cechy towaru określone w specyfikacji jakościowej, kontrakcie, ateście jakościowym lub innych dokumentach przedstawionych przez przedsiębiorcę w zakresie dotyczącym jakości handlowej. 
Artykuły rolno–spożywcze przeznaczone do wywozu poza polski obszar celny mogą nie spełniać wymagań jakości handlowej określonych w ustawie, o ile spełniają wymagania kraju importera.
 
Przedsiębiorca przedkładający wniosek o ocenę jakości handlowej powinien: 
- przedstawić towar do oceny jakości handlowej w ilości zgodnej z wnioskiem, w miejscu umożliwiającym jej przeprowadzenie, w szczególności: zabezpieczając możliwości techniczne, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy inspektora, 

  • wykonać czynności przygotowawcze niezbędne do dokonania oceny jakości handlowej,
  • przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające tożsamość towaru,
  • udzielić pomocy niezbędnej do dokonania oceny jakości handlowej,
  • przed wydaniem świadectwa jakości wnieść stosowne opłaty zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rynków rolnych. 

W celu dokonania oceny mogą być przeprowadzone badania laboratoryjne. Przeprowadzane są one w laboratoriach Inspekcji albo w innych laboratoriach posiadających akredytację. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne mogą być przeprowadzane na zlecenie właściwego organu Inspekcji przez inne wyspecjalizowane w danym zakresie laboratoria. 
 
Po dokonaniu oceny wojewódzki inspektor lub upoważniony pracownik wydaje świadectwo jakości handlowej. Wzór świadectwa określa rozporządzenie MRiRW z dnia 18.12.2002 r. (Dz. U. Nr 230. poz. 1932). 

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wydanie świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie stawek za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat. 
W przypadku artykułów rolno-spożywczych przewożonych jednym środkiem transportu, w jednej ładowni lub w jednym kontenerze opłatę pobiera się za jedno świadectwo jakości handlowej oraz za jedną ocenę (Dz.U. z 2003 r. Nr 223, poz.2220).
Do nie wniesionych w terminie opłat maja zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wnioski o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych należy składać na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz.

Wnioski i zgłoszenia do pobrania w zakładce "wzory dokumentów do pobrania"

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane