W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Informacja o Zużytych Składnikach Majątku Ruchomego WIJHARS w Bydgoszczy

Wersja strony w formacie XML

Pismo OA.2613.2.2020  z dnia  17 listopada 2020 roku zawierające Informacja o Zużytych Składnikach Majątku Ruchomego

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy działając na podstawie  przepisu § 7 ust. 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  składnikami  rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004) informuje, że posiada niżej wymienione zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innemu organowi administracji publicznej lub jednostce, lub jednostce samorządu terytorialnego.

Niżej wymienione składniki majątku mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innemu organowi administracji publicznej lub jednostce, lub jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z § 38 w/w rozporządzenia.

 1. Dokumenty (wnioski) o nieodpłatne przekazanie, składane w formie pisemnej, zgodnie z § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia muszą zawierać:
  Nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, 
 2. Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 3. Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, 
 4. Uzasadnienie

Jeżeli wymieniony składnik majątku nie zostanie nieodpłatnie przekazany innemu organowi administracji publicznej lub jednostce,  lub jednostce samorządu terytorialnego może zostać dokonana darowizna na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2019 poz. 1148,1078,1287,1680,1681 i 1818) niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych zgodnie z § 39 w/w rozporządzenia.

Dokumenty (wnioski) o darowiznę, składane w formie pisemnej, zgodnie z § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia muszą zawierać:

 1. Nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu,
 2. Wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy, 
 3. Oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, 
 4. Zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów zawiązanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.
 5. Wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę.
 6. Uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.
 7. Do wniosku załącza się statut zainteresowanego podmiotu. 

Decyzję w przedmiocie przekazania składników majątku poszczególnym jednostkom podejmie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, biorąc pod uwagę rodzaj jednostki, kolejność zgłoszenia wniosków,  a szczególnie uzasadnienie potrzeb wykorzystania składnika majątku. Wnioskodawcy, których wnioski nie będą spełniały wymogów formalnych (wypełnione niepoprawnie lub niekompletne), zostaną wezwani do usunięcia braków we wskazanym terminie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informuje, że ma prawo (bez podania przyczyny) do odwołania na każdym etapie procesu nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem ogłoszenia.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie majątku spełniający wymagania określone 
w § 38 w/w rozporządzenia lub wniosek o dokonanie darowizny spełniający wymagania określone w § 39 ust. 4 w/w rozporządzenia należy składać do dnia 23 listopada 2020 r. 
w sekretariacie WIJHARS przy ul. Hetmańskiej 28, 85-038 Bydgoszcz lub na adres: wi_bydgoszcz@ijhars.gov.pl.  

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Iwona Rysiewska  nr. tel. 602104117.

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku podano w załączniku


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane