W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Opłaty skarbowe

Wersja strony w formacie XML

Opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) podlega:

  1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
    dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,wydanie zaświadczenia na wniosek,wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
  2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

 Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Przepis ustawy o opłacie skarbowej Stawka opłaty skarbowej Dokument

IJHARS
Podstawa prawna wydania dokumentu
Decyzje wydawane na wniosek zainteresowanego

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a
10 zł

(część I pkt 53 załącznika ustawy)
Decyzja w sprawie zwolnienia ze znakowania jaj, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz rozporządzenie (WE) nr 589/2008
Decyzja w sprawie wydania upoważnienia do przeprowadzenia szkoleń w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw art. 35 ust. 2c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Decyzja w sprawie zatwierdzenia ośrodków certyfikujących w rozumieniu art. 2 lit. I rozporządzenia nr 1850/2006 art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Decyzja w sprawie wpisu do rejestru rzeczoznawców art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b
17 zł

(część II pkt 21 załącznika ustawy)
Opinia o warunkach techniczno-technologicznych w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
17 zł

(część II pkt 21 załącznika ustawy)
Certyfikat na:
- chmiel
- produkty chmielowe
- chmiel nieprzygotowan
art. 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
5 zł

(część II pkt 4 załącznika ustawy)
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Złożenie dokumentu 17 zł

(część IV załącznika ustawy)
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Szczegółowy wykaz zwolnień od opłaty skarbowej zawiera kolumna 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

  • gotówką w kasie organu podatkowego,
  • bezgotówkowo na rachunek tego organu.


Organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zgodnie z właściwością miejscową wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 12 ustawy o jhars).

Rachunek bankowy do wpłat opłaty skarbowej:

W przypadku WIJHARS w Bydgoszczy na konto Urząd Miasta w Bydgoszczy numer konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane