Sprawy w WIJHARS w Bydgoszczy śą zalatwiane od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 730 do 1530