Sprawy w WIJHARS w Bydgoszczy śą zalatwiane od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 7:30 do 15:30