Sprawy w WIJHARS w Bydgoszczy są załatwiane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30