ZGŁOSZENIE NIEWŁAŚCIWEJ JAKOŚCI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


Zadbaj o wysoką jakości artykułów spożywczych!

zgłoś ich niewłaściwą jakość !

W trosce o stałe podnoszenie jakości artykułów rolno-spożywczych znajdujących się w obrocie na terenie Polski, prosimy o przekazywanie informacji na temat niewłaściwej jakości zakupionych przez Państwa produktów.

Jakość musi być zgodna z informacjami zawartymi w oznakowaniu produktu oraz przepisach prawa w zakresie:
cech artykułu dotyczących jego smaku, zapachu, barwy, konsystencji, składu, w tym składu chemicznego, wielkości lub masy oraz wymagań wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji
i oznakowania.

Z dniem 18 grudnia 2008 roku obowiązuje znowelizowana Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2008 roku Nr 214 poz. 1346) zmiany dotyczą między innymi zdefiniowania artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego (Artykuł 10.1, 1)): „Artykuł rolno-spożywczy zafałszowany - produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli:
a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej,
b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą,
c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej".

Zmiana dotyczy również przepisów karnych (Art. 40a. 1. p.1) do 4) ), które znacznie podwyższają wysokość kar za wprowadzanie do obrotu artykuły rolno-spożywczych zafałszowanych lub nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta oraz za uniemożliwianie lub utrudnianie organowi Inspekcji lub organowi Inspekcji Handlowej przeprowadzania kontroli.

- Formulrz zgłoszenia (49kB) word

metryczka


Wytworzył: Jerzy Dąbrowski (13 lutego 2009)
Opublikował: (13 lutego 2009, 12:00:35)

Ostatnia zmiana: (17 lutego 2009, 12:54:20)
Zmieniono: Formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6668