W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w WIJHARS w Bydgoszczy

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnym Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), w przypadku pozyskiwania danych osobowych 
w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, podaje się informację o zasadach przetwarzania danych osobowych określonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WIJHARS Bydgoszcz w zakładce „DANE OSOBOWE” link: http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl o treści: 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w WIJHARS w Bydgoszczy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.) informuję, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w WIJHARS w Bydgoszczy jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Hetmańska 28 85-039 Bydgoszcz tel. 523228710
 2. Inspektorem ochrony danych przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest Hanna Chylewska
  e-mail: rodo@wijhars.bydgoszcz.pl,
  kom. 664 428 905
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie w celach, które wynikają z przepisów prawa na podstawie, których zostały one zebrane lub pozyskane. 
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom i osobom fizycznym, które zostały wskazane w przepisach prawa na podstawie, których zostały te dane zebrane lub pozyskane.
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje jedynie kategorie, które zostały wskazane w przepisach prawa na podstawie, których zostały te dane zebrane lub pozyskane.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie będą przechowywane zgodnie zobowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.). Jeżeli jakiś dokument nie znajduje się w powyższym wykazie, jest on archiwizowany na podstawie ustawy właściwej o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku dokumentów, które nie wymagają archiwizacji przechowujemy je do czasu przedawnienia roszczeń, po tym czasie są one trwale usuwane.
 7. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. a) ogólnego rozporządzenia tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 10. Ponadto informuję, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w przypadku organów publicznych, przetwarzanie jest zgodne z prawem m.in. w przypadkach, gdy:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 11. Szczegółowych wyjaśnień w zakresie zasad przetwarzania Państwa danych udziela inspektor ochrony danych osobowych lub jego zastępca.
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego