W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych

Pismo OA.272.7.2021- Bydgoszcz, dnia  19.11.2021 r.  OA.272.7.2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 28

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego - Iwona Rysiewska – tel. 52 322 09 86; e-mail:  i.rysiewska@wijhars.bydgoszcz.pl

Tryb udzielenia zamówienia - Zamówienie pozaustawowe na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1Pzp   (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł. 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 28 dwa razy w tygodniu, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia). 

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. 
 

Wykonawca określa cenę za wykonane zamówienie przez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto. 

Termin realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga terminu realizacji zamówienia do 02.01.2022- 31.12.2022 r. 

Zamawiający wymaga zaoferowania comiesięcznego 14 dniowego terminu płatności. 

Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą dokonane będzie w złotych polskich po wystawieniu rachunku lub faktury przez Wykonawcę.

Termin składania ofert: nie później niż do 03 grudnia 2021 roku, do godz. 15/00 - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania ofert - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz I piętro  Sekretariat (pok. 112)

Z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług sprzątania ”

Otwarcie kopert nastąpi:  06 grudnia 2021 roku o godz. 11/00

Szczegóły podano w załączniku

Załączniki

Powiadom znajomego