Pismo OA.272.3.2021, Bydgoszcz, dnia 21.06.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 70³ § 2 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi, wybrano ofertę  firmy Bieranowski Sp. z o.o. sp.k. ul. Aleja Jana Pawła II 127 85-140 Bydgoszcz  z najkorzystniejszą ceną oraz terminem wykonania oferty. 

Szczegłóły podano w załącznikuZałączniki:

zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego samochodu.pdf