Pismo znak OA.2613.1.2.2021 Bydgoszcz, 24 listopada 2021 r.

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów rzeczowego składnika majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy 

Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz 

Otwarcie ofert nastąpi przed komisją przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 09.12.2021 r. o godz. 12.00 w pok. nr 211, II piętro. 
uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 604379593. 
Szczegółowe informacje na temat składnika można uzyskać pod nr telefonu: 604379593.

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż używanych samochodów: 

Samochód osobowy marki Skoda Fabia II hatchback Classic 1,6 TDI

Samochód osobowy marki Citroen Berlingo 1,6Hdi

Szaczegóły przetargu podano w załącznikachZałączniki:

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż rzeczowego składnika majątku ruchomego samochody
załącznik nr 1 umowa
Załącznik nr 2
Wycena rzeczoznawcy Berlingo
Wycena rzeczoznawcy Skoda