Pismo OA.272.7.2021 Bydgoszcz, dnia 06.12.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 70³ § 2 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w  Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 28, wybrano ofertę:

Pani Monika Borta ul. Curie Skłodowskiej 28a/77, Bydgoszcz

Szczegóły wyboru oferty podano w załącznikuZałączniki:

Zawiadomienie owyborze oferty na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych